banner
نظر سنجی
نظر سنجی از مشتریان
تلاش آرمکو جهت حمایت از حقوق مشتریان در بازار خدمات پس از فروش مناسب است؟
برای حمایت از حقوق مادی و معنوی نمایندگان در بازار و آگاهی از نیازمندی های اطلاعاتی از آنها نظر خواهی می شود
اطلاعات و اسرار نمایندگان بخوبی در آرمکو محافظت شده و امکان نشر اطلاعات بدون اطلاع و مجوز آن ها به سایر نمایندگی ها وجود ندارد
میزان رضایت شما از آرمکو در زمینه تحقق سفارشات چگونه است.
اطلاع رسانی مناسبی در صورت عدم تحقق سفارشات صورت می گیرد.
عملکرد آرمکو در پاسخگویی به مشکلات کیفی چگونه است.
عملکرد آرمکو در حوزه لجستیک و بسته بندی محصولات چگونه است.
اطلاع رسانی آرمکو در خصوص حساب های مالی شفاف است.
آیا در مراجعه به امور فروش،خدمات پس از فروش خواست ها و نیاز های شما به نحو شایسته مرتفع شده است.
میزان اهمیت به مشتری توسط کارکنان معاونت مالی را در چه سطحی ارزیابی می کنید.
در سیکل عودت اسناد تضمین سرعت عمل مناسبی وجود دارد.
اطلاع رسانی در خصوص موارد حقوقی در قراردادها به نمایندگان رضایت بخش است.
میزان رضایت شما از آرمکو در زمینه عقد قرارداد با سیاست حفظ قیمت هدف در مقایسه با رقبا چه اندازه است.
تا چه اندازه توانسته اید خودتان را با قیمت هدف آرمکو تطبیق دهید
تا چه میزان از نحوه دسترسی به پنل گروه صنعتی ولئو آرمکو جهت ارائه پیشنهادات و نظرات رضایت دارید.
در کانال های ارتباطی آرمکو تا چه میزان امکان تعامل و ارائه نظرات شما فراهم شده است.
به نظر شما تعامل میان نمایندگان و شرکت آرمکو جهت نیاز های آموزشی چگونه است.
رویه تقسیم پرداخت ها بین نمایندگان منصفانه و رضایت بخش است.
به نظر شما تا چه اندازه تفکر استراتژیک در سطوح مختلف مدیریتی در آرمکو وجود دارد.
از کیفیت ابعادی محصولات ما راضی هستید.
از کیفیت عملکرد و مرغوبیت محصولات ما راضی هستید.
آیا محصولات ما به راحتی نصب و مونتاژ می شود.
میزان رضایت شما از در دسترس و پاسخگو بودن خدمات پس از فروش تا چه اندازه است.

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به شرکت خنک کننده موتور آرمکو تعلق دارد.